:
Visi dan Misi


Visi

Berazam mengamalkan pendidikan dan keunggulan sahsiah sebagai gaya hidup sekaligus menjadi sebuah sekolah contoh

dan ternama serta menjadi pilihan masyarakat untuk mencapai kecemerlangan akademik dan sahsiah Islamik

Misi

Berusaha menghiasi diri pelajar dengan kecemerlangan ilmu, kemampuan sahsiah, kesejagatan kepimpinan,

ketrampilan yang luhur, dan keimanan yang sejati sekaligus bertindak sebagai aset pendidikan insan yang seimbang